کانال تلگرام پاسخ به شبهات دینی

0
2097
کانال تلگرام پاسخ به شبهات دینی

کانال تلگرام پاسخ به شبهات دینی

نقد مغالطات بی خدایان و اسلام ستیزان
بررسی عظمت اسلام و معجزات قرآن
پاسخ به شبهات دینی، علمی و فلسفی
پاسخ به شبهه و دریافت آن تا ظرف دو روز آینده
کارنامه تاریک بی خدایان
مقالات علمی و فلسفی
نقد و رد بزرگان غرب
دین و دانش
شکوه و تمدن و فرهنگ و عظمت اسلام شیعی و دانشمندان مسلمان
نقد، رد و بررسی هر گونه افکار ملحدان، آتئیسم ها، خداناباوران، بی دینان، اسلام ستیزان و ماتریالیسم ها

برای عضویت در کانال کلیک کنید

یک نمونه از پست‌های کانال:

امام علی (ع):

دانش، بارورکننده معرفت و شناخت است.

غرر الحکم: 6848

پاسخ به شبهات دینی، علمی و فلسفی

فاقد تبلیغات

تحقیقات اختصاصی

ما را در پاسخِ هر چه بهتر به شبهات، یاری کنید.

پاسخ به شبهات دینی

برای عضویت در کانال کلیک کنید

ثبت تبلیغ آگهی تلگرام.

پاسخ دادن

Please enter your comment!
Please enter your name here